ประตูม้วนมาตรฐาน (แบบทึบ)

ประตูม้วนชนิดนี้เป็นประตูม้วนดั้งเดิม ที่มีจุดเด่นในเรื่องขอความแข็งแรงทนทาน  ราคาถูก  และยังหาประตูม้วนแบบอื่นๆ มาทดแทนไม่ได้อีกด้วย  โดยสามารถปรับขนาดประตูได้ตามที่ท่านต้องการ  และมีความกว้างมากสุดได้ถึง 16 เมตร